Пишемо правильно

Іншомовні слова в документах
№ 06 / 2021, червень