Аналізуємо помилки, щоб більше їх не повторювати

Усі ми часто чуємо слово розробка, яке вживають на позначення процесу розробляння, і навіть натрапляємо на нього в новинах, деяких локальних документах. Але варто пам’ятати, що в українській мові для позначення процесу не рекомендується вживати скалькованих віддієслівних іменників жіночого роду. Слід заміняти слово розробка на розроблення.

Стаття відкрита для передплатників