Актові книги: з історії і традицій українських службових документів

Не випадково починаємо розповідь з цитати Ореста Левицького, українського історика, етнографа, письменника, академіка Всеукраїнської академії наук (з 1918 року), президента Української академії наук (з 1922 року), автора багатьох наукових праць на матеріалах актових книг та судових документах Волині та Гетьманщини XVI — XVIII століття. Завдячуємо саме йому в дослідженні актових книг та висвітленні на основі архівних матеріалів історії боротьби за створення Київського центрального архіву давніх актів, який було засновано в 1852 році згідно з указом Сенату від 2 (14) квітня. Із 1992 року згаданий архів має сучасну назву: Центральний державний історичний архів України, м. Київ.

Стаття відкрита для передплатників