Порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності

Трудова дисципліна є важливою умовою належної організації праці. Відповідно до статті 139 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) працівник зобов’язаний працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження роботодавця, додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна роботодавця, з яким укладено трудовий договір.

Стаття відкрита для передплатників