З історії і традицій українських службових документів. Універсал як основний вид ділової документації Гетьманщини: композиція та мовні особливості

Багаторічне функціонування Гетьманщини заклало основи для формування української національної держави та становлення державних органів управління на українських землях. Протягом усього існування Гетьманщини, з 1649 по 1764 роки, відбувався процес становлення й розвитку українського діловодства, що сприяло формуванню суто національної системи адміністративного апарату з головним органом управління — Генеральною військовою канцелярією, — а також її осередками: канцеляріями в полках, сотнях та містах. Ці органи здійснювали різноманітні функції, пов’язані з керуванням та адмініструванням українськими землями.

Стаття відкрита для передплатників