Вимоги до стелажів: який НПА регламентує алгоритм дій в разі їх експлуатації

Коли постають питання про те, як правильно експлуатувати стелажі на складі, які існують вимоги до стелажів, їх розмірів, які необхідно проводити випробування, з якою частотою і як це підтвердити документально, то ми звертаємося до нормативно-правових актів (далі — НПА), що регламентують ці питання. На жаль, часто натрапляємо на застарілу інформацію або зов-сім не можемо знайти того, що нам необхідно. Як же бути?

Слід зазначити, що раніше діяв НПАОП 51.0-1.03-96, а також «ГОСТ 16140-77, де висувалися вимоги до стелажів. Наприклад, стелажі повинні періодично проходити випробування за допомогою впливу статичного навантаження; на видному місці рами стелажа повинна бути встановлена табличка, що містить допустиме навантаження на осередок і секцію; стелажі повинні мати захисне заземлення тощо. Але дію цих нормативних документів в Україні скасували. Далі у статті розглянемо основні вимоги до стелажів, відповідно до чинних НПА.


ВИМОГИ ДО СТЕЛАЖІВ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННИХ НПА

1

 НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19 січня 2015 року № 21 (далі — НПАОП 0.00-1.75-15), визначають вимоги, що висуваються до стелажів (таблиця 1).

2

 Вимоги до стелажів викладені й у НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», що затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 р. № 1417 (далі — НАПБ А.01.001-2014) (таблиця 2).

3

  Вимоги до проєктування, монтажу та експлуатації стелажів викладено у відповідних національних стандартах, що були прийняті в Україні методом підтвердження європейських стандартів, зокрема:

  • ДСТУ EN 15512:2015 «Системи складські стаціонарні сталеві. Збірно-розбірні палетні стелажні системи. Принципи проектування конструкцій»;
  • ДСТУ EN 15620:2015 «Системи складські стаціонарні сталеві. Збірно-розбірні палетні стелажні системи. Допуски, деформації та зазори»;
  • ДСТУ EN 15095:2018 «Механічні рухомі стелажі та полиці, конвеєрні транспортери та складські ліфти. Вимоги щодо безпеки».

Таблиця 1

Вимоги, що висуваються до стелажів, відповідно до НПАОП 0.00-1.75-15

Вимоги Підпункт, пункт, розділ
У разі зберігання на складі на стелажах висотою від 5,5 м і вище горючих вантажів або негорючих у горючій упаковці, ці стелажі повинні бути забезпечені автоматичними установками пожежогасіння пп. 32 п. 3 розд. ІІ
Стелажі для зберігання вантажів повинні оглядатися за графіком, затвердженим наказом роботодавця, працівником, відповідальним за їх справний стан пп. 14 п. 4 розд. ІІ
Стелажі для зберігання тарно-штучних вантажів повинні забезпечуватися табличкою із зазначенням номера стелажа і вантажопідіймальності осередку. Стелажі для зберігання металу повинні забезпечуватися табличкою із зазначенням номера стелажа і його вантажопідіймальності пп. 13. п. 4 розд. ІІ
Проходи між стелажами і штабелями повинні бути від 0,8 м до 1,2 м залежно від операцій, які виконуються. Проходи між стіною і штабелем повинні бути не менше ніж 1 м пп. 18. п. 4 розд. ІІ
Висота штабелів або стелажів при ручному укладанні металопрокату не повинна перевищувати 1,5 м пп. 3 п. 14 розд. ІІІ
Висота штабеля і стелажа в разі механізованого укладання металопрокату та довгомірного вантажу повинна визначатися залежно від роду матеріалу, допустимого навантаження на одиницю площі підлоги і схеми укладання вантажу, розробленої на підприємстві й затвердженої роботодавцем пп. 19, п. 8 розд. ІІІ
Стелажі для зберігання банок із фарбами повинні бути металевими або дерев’яними та оброблені вогнезахисною сполукою пп. 24. п. 7 розд. ІІІ
Забороняється заповнення секцій стелажів вище стійок, бортів, упорів, що обмежують падіння вантажу пп. 23. п. 8 розд. ІІІ

Таблиця 2

Вимоги до стелажів відповідно до НАПБ А.01.001-2014

Вимоги Підпункт, пункт, розділ
У складських приміщеннях, розташованих у будинках будь-якого ступеня вогнестійкості, допускається виготовляти стелажі з горючих матеріалів висотою не більше 3 м із забезпеченням проходів між стінами і стелажами завширшки не менше 1 м. За відсутності приладів опалення стелажі можуть встановлюватись упритул до стін. Конструкції стелажів (зокрема полиці) висотою більше ніж 3 м мають бути виготовлені з негорючих матеріалів пп. 7 п. 9.1. розд. VІ
Стелажі, на яких зберігаються хімічні речовини та матеріали, повинні бути виготовлені з негорючих матеріалів і розміщуватися від нагрівальних приладів на відстані не менше 1 м пп. 4 п. 9.4. розд. VІ
Коли лісопиломатеріали укладаються усередині складів на стелажах, вони повинні бути віддалені від стін не менше ніж на 1 м пп. 9 п. 9.5. розд. VІ

ВАЖЛИВІ МОМЕНТИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ СТЕЛАЖІВ

Хоча на сьогодні й не розроблений окремий нормативний акт, який регламентував би вимоги тільки до стелажів, але зав-дяки чинним документам, зазначеним вище, можна сформувати алгоритм дій в разі експлуатації стелажів на підприємстві.

Алгоритм дій під час експлуатації стелажів на підприємстві

1

Роботодавець наказом призначає особу, відповідальну за технічний стан стелажів, та осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію стелажів (додаток 1), а також має розробити інструкцію з охорони праці для роботи зі стелажами.

2

Роботодавець затверджує графік огляду стелажів відповідальною особою (оскільки періодичність оглядів не прописана в НПАОП, роботодавець призначає її на свій розсуд) (додаток 2).

3

Відповідальна за технічний стан стелажів особа має вести журнал технічного опосвідчення стелажів (форма довільна) з періодичністю відповідно до затвердженого роботодавцем графіка (додаток 3).

Чинні нормативні документи не наводять форми журналу, тож за основу пропоную взяти форму журналу технічного опосвідчення стелажів, що зазначена у додатку до ОСТ 22-1406-80 «ССБП. Стелажі стоякові ялинкові, консольні. Вимоги безпеки при експлуатації».

4

Відповідальна за технічний стан стелажів особа має забезпечити наявність на стелажах табличок із зазначенням номера стелажа і його вантажопідйомності.

5

Під час експлуатації стелажів необхідно дотримуватися вимог їх експлуатаційної документації (вимог експлуатаційної документації стелажів дотримуються працівники, які виконують вантажно-розвантажувальні роботи механізованим або ручним способом).