Моніторинг Українського Законодавства

Документ Стислий коментар
Закон Верховної Ради України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню)» від 16 листопада 2022 року № 2759-IX          
Набув чинності 11.12.2022
Верховна Рада України постановила внести зміни до деяких законодавчих актів України. Зокрема у Кодексі законів про працю України:
1) друге речення частини другої статті 2 після слів «право на здорові і безпечні умови праці» доповнено словами «на гідне ставлення з боку роботодавця, інших працівників»;
2) додано статтю 22, в якій, крім іншого, міститься:
 визначення поняття «мобінг» (цькування);
 перелік форм психологічного та економічного тиску
Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України «Про затвердження Положення про міжнародну експертну раду з відбору творів української літератури для створення європейського канону української літератури» від 17 листопада 2022 року № 441          
Набув чинності 13.12.2022
Це дуже важливий крок в нашій культурі та історії, що допоможе нам заявити про себе по-новому. Наша література самобутня і достойна бути серед відомих імен письменників і письменниць Європи. Існує багато творів, які за часів СРСР були зрадянщені і відредаговані так, що кардинально відрізнялися від оригіналу. Нашій літературі завжди відводили місце другорядності, меншовартості порівняно з «великою російською». Потрібно дати можливість світові подивитися на нашу літературу новими очима, відкрити йому наше культурне надбання з позиції, що ми завжди були розвиненою європейською країною, письменники і культурні діячі якої багато подорожували, мали гарну освіту, викладали в зарубіжних навчальних закладах, володіли кількома іноземними мовами тощо
Указ Президента України «Про День прав людини» від 09 грудня 2022 року № 854/2022    
Набув чинності 13.12.2022
Указом Президента встановлено День прав людини з метою забезпечення прав і свобод людини, що є  головним обов’язком держави, посилення консолідації українського суспільства і на підтримку рішення Генеральної Асамблеї ООН. Відтепер цей день відзначатиметься щороку 10 грудня на честь ухвалення Загальної декларації прав людини
Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 01 грудня 2022 року № 2811-IX    
Набув чинності 1.01.2023
Цей Закон регулює відносини щодо набуття, здійснення та захисту особистих немайнових і майнових авторських та/або суміжних прав, а також щодо прав особливого роду, пов’язаних зі сферою авторського права та/або суміжних прав. Він підписаний Президентом 1 грудня 2022 року
Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 37 Правил надання послуг поштового зв’язку» від 18 січня 2023 року № 41, КМ      
Набула чинності 20.01.2023
Кабінет Міністрів України вніс зміни до пункту 37 Правил надання послуг поштового зв’язку, виклавши абзац четвертий цього пункту в такій редакції:   «дозволи на право носіння зброї, трудові книжки, військові квитки, документи, що посвідчують особу (крім пересилання в реєстрованих міжнародних поштових відправленнях паспортів громадянина України для виїзду за кордон, а також у період дії воєнного стану або на період, що закінчується в останнє число місяця, у якому завершується дія карантину, встановленого на території України Кабінетом Міністрів України, паспортів громадянина України, посвідчення особи на повернення в Україну);»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Національної комісії з питань кримськотатарської мови» від 06 січня 2023 року № 19                                              
Набула чинності 10.01.2023
Відповідно до цієї постанови Кабінет Міністрів України постановив:
1. Утворити Національну комісію з питань кримськотатарської мови.
2. Затвердити Положення про Національну комісію з питань кримськотатарської мови.
Завданнями комісії, зокрема, є:
1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади у сфері відновлення, збереження та розвитку кримськотатарської мови, розширення сфери її застосування, реалізація мовних прав носіїв кримськотатарської мови, підвищення престижу мови корінного народу як засобу комунікації;
2) підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері відновлення, збереження та розвитку кримськотатарської мови;
3) визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань щодо відновлення, збереження та розвитку кримськотатарської мови;
4) підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади;
5) удосконалення нормативно-правової бази з питань відновлення, збереження та розвитку кримськотатарської мови;
6) сприяння у забезпеченні розвитку кримськотатарської мови як найважливішого чинника зміцнення національної ідентичності, збереження національної культури, традицій, звичаїв, історичної пам’яті кримськотатарського народу та забезпечення її подальшого функціонування