З історії утисків та нівелювання українського діловодства російською імперською владою

Починаючи з 1654 року (з укладення Переяславської угоди) і до указів Катерини II відбувався процес обмеження, а через деякий час і повної ліквідації української державності. Імперський уряд від часу приєднання України до Московії першочерговим завданням убачав процес інкорпорації приєднаних територій українських земель.

Стаття відкрита для передплатників