Моніторинг Українського Законодавства

Указ Президента

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року «Про План реалізації Стратегії кібербезпеки України»

Згідно з цим рішенням, країна створить і забезпечить розвиток (зокрема кадрового й технологічно) підрозділів із повноваженнями ведення збройного протиборства в кіберпросторі, сформує належну правову, організаційну, технологічну модель їх функціонування й застосування, забезпечить ефективну взаємодію основних суб'єктів національної системи кібербезпеки та сил оборони під час проведення заходів з кібероборони.

Цей План передбачає розроблення системи індикаторів стану кібербезпеки, що включатиме: базові індикатори стану кібербезпеки, індикатори розвитку національної системи кібербезпеки та індикатори стану кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом

від 01 лютого 2022 року № 37/2022
Набув чинності 03.02.2022

Наказ Міністерства юстиції України

Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації

Згідно з наказом, до Порядку внесено такі зміни:

  • у пункті 10 слова «, наступного після» виключити;
  • у пункті 9 додатків 2 — 4 до цього Порядку слова «, Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю» виключити

від 01 лютого 2022 року № 315/5
Набув чинності 04.02.2022

Постанова Кабінету Міністрів України

Питання забезпечення реалізації Закону України «Про електронні комунікації»

Дія цього Закону поширюється на відносини у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра щодо надання й отримання електронних комунікаційних послуг, постачання та доступу до електронних комунікаційних мереж, забезпечення конкуренції на ринках електронних комунікацій, а також щодо користування радіочастотним спектром, ресурсами нумерації і захисту прав користувачів послуг.

Дія цього Закону не поширюється на відносини, пов’язані з електронними комунікаційними мережами, що не мають взаємоз’єднання із електронними комунікаційними мережами загального користування (крім відносин у сфері радіочастотного спектра)

від 09 лютого 2022 року № 107
Набула чинності 15.02.2022