КУРС ЛЕКЦІЙ «Організація загального діловодства»

Розглянуті в попередніх лекціях нормативно-правові акти, нормативні документи і методичні посібники будуть корисними під час розроблення: індивідуальної інструкції з діловодства юридичної особи; зведеної номенклатури справ; положення про службу діловодства; положення про експертну комісію юридичної особи; табеля та альбому уніфікованих форм документів.

Стаття відкрита для передплатників