КУРС ЛЕКЦІЙ. «Організація загального діловодства»

Згідно із Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», діловодство — це сукупність процесів, що забезпечують документування управлінської інформації і організацію роботи зі службовими документами.

Стаття відкрита для передплатників