ЛЕКЦІЯ 2. Організація діяльності й основні локальні нормативні документи служби діловодства

Згідно з Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5 (далі — Правила № 1000/5), що є нормативно-правовим актом, обов’язковим для виконання усіма юридичними особами:

Стаття відкрита для передплатників