Найменування організації вищого рівня на бланку установи, що має подвійне підпорядкування

Під час розроблення бланків та оформлення організаційно-розпорядчих документів заклад загальної середньої освіти має керуватися наказом Міністерства освіти і науки України від 25 червня 2018 року № 676 «Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти» (далі — Інструкція № 676). Ця Інструкція встановлює загальні вимоги щодо документування управлінської інформації та організації роботи з документами у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти. Дотримання вимог щодо порядку ведення документування, встановлених Інструкцією № 676, є обов’язковим для зазначених закладів.

Стаття відкрита для передплатників