Поширені помилки у діловодстві в процесі роботи з працівниками

Можна спостерігати різні помилки, під час атестації працівників, що їх припускаються особи, відповідальні за роботу з персоналом. Так, наприклад, іноді вони не беруть до уваги те, що атестація різних категорій працівників, які працюють навіть на одному підприємстві, може регулюватися різними нормативно-правовими актами (НПА). Яскравим прикладом цього є заклади охорони здоров’я, у яких фактично існує найбільша кількість окремих категорій працівників, атестація яких регулюються різними НПА і має суттєві розбіжності: керівники закладу, лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, професіонали з вищою немедичною освітою, провізори, фармацевти, «звичайні» (не медичні) працівники, робітники.

Стаття відкрита для передплатників