Затверджено порядок використання електронних підписів та печаток в державному секторі

Постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2023 року № 798 (набере чинності 31 грудня 2023 року) уряд затвердив новий Порядок використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності.

Державні установи та їх працівники для засвідчення чинності відкритого ключа використовують кваліфіковані електронні підписи та печатки, а також електронні підписи та печатки, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів.

Підписувачі — представники державної установи використовують виключно кваліфіковані електронні підписи та печатки підписувачів — представників державної установи.

Інші працівники державної установи для підготовки, погодження та підписання проєктів електронних документів використовують кваліфіковані сертифікати відкритих ключів підписувачів — представників державної установи або особисті кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, в яких не зазначаються ідентифікаційні дані відповідних державних установ.

За ведення обліку підписувачів — представників державної установи, обліку засобів кваліфікованого електронного підпису, що застосовуються підписувачами — представниками державної установи, зберігання та знищення їх особистих ключів, а також надання кваліфікованому надавачу електронних довірчих послуг інформації, необхідної для скасування, блокування або поновлення кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів підписувачів — представників державної установи, призначаються відповідальні працівники згідно з рішенням державної установи (її керівника), якщо інше не встановлено законом.

Організацію використання кваліфікованих електронних довірчих послуг у державній установі забезпечує відповідальний підрозділ, що виконує відповідні функції, або працівник, визначений рішенням такої установи (її керівника).

Перелік електронних документів, які потребують засвідчення кваліфікованою електронною печаткою, визначається інструкцією з діловодства державної установи.

Рішенням державної установи (її керівника) визначаються уповноважені працівники державної установи, відповідальні за використання кваліфікованої електронної печатки.

Джерело: БУХГАЛТЕР.UA