Оформлення реквізитів документів згідно з ДСТУ 4163:2020

У журналі "Діловодство" № 9, 2021 продовжуємо розглядати вимоги до змісту та місця розташування реквізитів організаційно-розпорядчих документів (далі — ОРД), встановлених Національним стандартом «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» (ДСТУ 4163:2020), що набув чинності 01 вересня цього року.

Нагадаємо, що у № 8, 2021 журналу ми ознайомилися, зокрема, із переліком реквізитів ОРД, встановлених ДСТУ 4163:2020, та докладно розглянули правила оформлення:

• зображення Державного Герба України, Герба Автономної Республіки Крим;

• зображення емблеми юридичної особи або торговельної марки (знака для товарів і послуг);

• найменування юридичної особи вищого рівня та найменування юридичної особи — автора документа з урахуванням вимог не лише зазначеного стандарту, а й нормативно-правових актів, що визначають порядок застосування відповідних зображень та найменувань юридичних осіб.

У статті докладно зупинимося на таких питаннях:

1. Чи дозволяється зазначати в документі найменування відокремленого структурного підрозділу, що не має статусу юридичної особи

2. У якій послідовності слід оформляти складові елементи довідкових даних про юридичну особу

3. Чи допускається у службовому документі юридичної особи зазначати відразу дві поштові адреси: юридичну і фактичну?

4. Яким нормативним документом слід керуватися під час визначення коду форми документа

5. Чи залежить місце розташування коду ЄДРПОУ від виду бланка?