Новий термінологічний стандарт з діловодства й архівної справи

Нагадаємо, що 1 березня 2024 року набрав чинності Національний стандарт України ДСТУ 2732:2023 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять» (далі — ДСТУ 2732:2023), розроблений Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства (далі — УНДІАСД) на замовлення Технічного комітету стандартизації «Інформація і документація» (ТК 144) та затверджений наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (далі — ДП «УкрНДНЦ») від 25 травня 2023 року № 121 «Про прийняття національного стандарту та скасування національного стандарту» на заміну ДСТУ 2732:2004.

Стаття відкрита для передплатників