Грамота як вид документа: з історії і традицій українських службових документів

За різних епох під словом «грамота» розуміли спочатку загальну назву для різноманітних за змістом та юридичним значенням документів, що видавали державні органи чи приватні особи. Такі документи визначали майнові й інші права, привілеї чи обов’язки церков, монастирів, окремих осіб тощо.

Стаття відкрита для передплатників