Про запити до архівних установ

Виконання запитів громадян державними архівами здійснюється відповідно до вимог статей 18, 35 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24 грудня 1993 року № 3814-XII1 (далі — Закон № 3814-XII), Правил роботи архівних установ, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08 квітня 2013 року № 656/52 (далі — Правила № 656/5), Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02 березня 2015 року № 295/53 (далі — Порядок № 295/5).

Стаття відкрита для передплатників