Печатки та штампи: порядок використання і зберігання

Главою 3 розділу II Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5 (далі — Правила № 1000/5), передбачено, що право на застосування гербових печаток (для підприємств, установ, організацій (далі — підприємство), які мають право використовувати державну символіку) або печаток підприємства із зазначенням найменування підприємства та ідентифікаційного коду (далі — печатка підприємства) закріплюється у положенні (статуті) підприємства і зумовлюється його правовим статусом.

Стаття відкрита для передплатників