Оформлення відсторонення від роботи та допуску працівника: зразки наказів

Відсторонення від виконання трудових обов’язків оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця (додаток 1). Якщо в наказі (розпорядженні) зазначено строки відсторонення, то видавати окремий документ про допуск працівника до роботи не потрібно. Якщо ж таких строків не вказано, доречно видати відповідний наказ (розпорядження) (додаток 2).

Стаття відкрита для передплатників