Експертна комісія установи та організація її діяльності: у запитаннях і відповідях

Експертна комісія (далі — ЕК) державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, їх відокремленого підрозділу, який за рішенням експертно-перевірної комісії (далі — ЕПК) державного архіву внесений до джерел формування Національного архівного фонду (далі — установа) є постійно діючим органом установи.

Стаття відкрита для передплатників