Типова інструкція з діловодства для наукових установ як взірець нормативного документа з організації діловодства

У сфері діловодства й архівної справи наукових установ Національної академії наук України (далі — НАН України) відбулася визначна подія — постановою Президії НАН України від 22 лютого 2023 року № 98 затверджено «Типову інструкцію з діловодства в установах, організаціях та підприємствах Національної академії наук України» (далі — Типова інструкція № 98) з метою вдосконалення й підвищення ефективності документаційного забезпечення діяльності відповідних установ. Згідно з пунктом 2 зазначеної постанови наукові установи зобов’язані розробити і затвердити у тримісячний строк за погодженням з Експертно-перевірною комісією НАН України (далі — ЕПК НАН України) власні інструкції з діловодства.

Стаття відкрита для передплатників