Вимоги до візування службових документів

У зв’язку зі зміною у структурі вашого підприємства до відповідних наказів і розпоряджень будуть додаватися візи керівників новостворених управлінь. Наприклад, якщо зміст розпорядчого документа стосується діловодства і його проєкт готує Відділ документообігу, то після візування керівником цього відділу документ буде передаватися на візування керівнику Управління по роботі з персоналом та щодо соціальних питань.

Стаття відкрита для передплатників