ЛЕКЦІЯ 4. Особливості оформлення організаційних документів

Згідно з Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5, організаційна документація є підкласом організаційно-розпорядчої документації. Вона містить правила, норми, що визначають статус, компетенцію, структуру, штатну чисельність і посадовий склад юридичної особи, функціональний зміст діяльності юридичної особи та її підрозділів. До організаційних документів належать: положення або статут юридичної особи, положення про структурні підрозділи юридичної особи, посадові та робочі інструкції, штатні розписи, договори тощо.

Стаття відкрита для передплатників