Календар. ЛИПЕНЬ

Календарних днів — 31
Робочих днів — 21
Днів, робота в які не проводиться — 10
Вихідних днів — 10
Святкових днів і днів релігійних свят — 0
Кількість днів, що передують святковим
та неробочим, у які тривалість робочого
дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на одну годину — 0

Стаття відкрита для передплатників