Ліцензійний договір: поняття і особливості укладання

Серед договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності одне з важливих місць відводять ліцензійному договору, за допомогою якого надають дозвіл (видається ліцензія) на використання певного об’єкта права інтелектуальної власності. Пропонуємо ознайомитись із правовою регламентацією зазначених правовідносин і порядком їх документального оформлення.

Стаття відкрита для передплатників