Робота з інформацією, якій присвоєно гриф «Для службового користування»

Насамперед слід визначити, що таке службова інформація. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI (далі — Закон № 2939) відносить службову інформацію до публічної інформації з обмеженим доступом (п. 3 ч. 1 ст. 6). У ст. 9 Закону № 2939 визначено, яка саме інформація може належати до службової, зокрема це інформація:

Стаття відкрита для передплатників