Працівники служби діловодства й архівів на підприємстві

Згідно з п. 7 розділу 1 Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін’юсту України від 18 червня 2015 року № 1000/5. (далі — Правила № 1000/5), організація діловодства на підприємстві покладається на самостійні структурні підрозділи з діловодства (документаційного забезпечення), загальні відділи, канцелярії тощо або особу, відповідальну за діловодство на підприємстві.

Стаття відкрита для передплатників