Звільнення працівників: підстави, оформлення документів

У разі звільнення працівника згідно з п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП за систематичне невиконання ним без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до нього раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення, іноді кадровики забувають перевіряти відомості про наявність дисциплінарного стягнення у працівника, зокрема можливість його погашення.

Стаття відкрита для передплатників