Про «Порядок приймання-передавання електронних документів НАФ на постійне зберігання»

Відповідно до статей 31, 32 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», статті 13 Закону України «Про електронні документи та електронний документо-обіг» та з метою встановлення загальних вимог до порядку приймання-передавання електронних документів Національного архівного фонду на постійне зберігання затверджено Порядок приймання-передавання електронних документів Національного архівного фонду на постійне зберігання (наказ Міністерства юстиції України від 30 грудня 2020 року № 4555/5), далі — Порядок.

Стаття відкрита для передплатників