Поширені помилки в кадровому діловодстві у процесі поточної роботи

Трапляються випадки, коли роботодавець з метою підвищення продуктивності праці, розширення кола клієнтів підприємства або з інших причин переміщує працівника з одного структурного підрозділу до іншого. Але при цьому іноді в заяві, трудовому договорі чи наказі не вказаний певний структурний підрозділ підприємства, до якого переводять працівника.

Стаття відкрита для передплатників