Віднесення юридичних осіб до джерел формування Національного архівного фонду

Запитання читача: «Під час організації діловодства у товаристві ми отримуємо методичну допомогу від Держархіву Миколаївської області, з яким погоджуємо номенклатуру справ, описи справ та акти про вилучення документів для знищення.

Стаття відкрита для передплатників