Документальне оформлення щорічної відпустки

Черговість надання відпусток визначають графіками, які затверджує власник або уповноважений ним орган за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводять до відома всіх працівників.

Стаття відкрита для передплатників