Знищення документів на підприємстві

Річний розділ зведеного опису справ постійного зберігання складають за формою (додаток 1), установленою Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5 (далі — Правила № 1000/5).

Стаття відкрита для передплатників